Informace o oboru

 • Kód oboru 53-41-N/05
 • Období oboru 2024/2025
 • Ukončení studia Absolutorium
 • Délka studia 3
 • Forma studia Denní
 • Stipendia Ano
 • Školné 3 000 Kč/rok
 • Přijímaných 20

Popis

Obor Diplomovaná dětská sestra vás připraví pro výkon povolání dětské sestry u poskyto­vatelů zdravotních a sociálních služeb, konkrétně na úseku ambulantní a lůžkové péče, domácí péče, zdravotních služeb v dětských domovech pro děti do 3 let věku apod. Absolvent se může dále vzdělávat v rámci dalšího vzdělávání zdravotnických pracovníků, např. v oborech specializačního vzdělávání.

Podmínky přijetí

Do 1. ročníku se přijímají uchazeči, kteří získali střední vzdělání s maturitní zkouškou, splnili kritéria přijímacího řízení stanovená ředitelem školy a splnili podmínky zdravotní způsobilosti dle Nařízení vlády č. 211/2010 Sb. o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání.

Zdravotní požadavky na uchazeče

Zdravotní omezení pro výkon studia vždy závisí na specifických požadavcích zvoleného oboru nebo předpokládaného uplatnění. K posouzení zdravotního stavu uchazeče je způsobilý příslušný registrující praktický lékař.

V průběhu vzdělávání, konkrétně před zařazením na odbornou praxi, absolvuje student lékařskou prohlídku ke zjištění zdravotní způsobilosti.

Studující zdravotnických škol jsou povinni být proočkováni proti virové hepatitidě B, a to na základě § 9 odst. 1 vyhl. č. 537/2006 Sb., o očkování proti infekčním nemocem. Přijatí uchazeči předloží na začátku studia očkovací průkaz se záznamem o očkování proti virové hepatitidě typu B. Pokud toto očkování nebudou mít, musí absolvovat očkování před nástupem na odbornou praxi.

Kritéria přijímacího řízení

Přijímací zkouška se nekoná.

Pořadí uchazečů bude stanoveno na základě výsledků vzdělávání v posledním ročníku střední školy a u maturitní zkoušky. Podle celkového součtu bodů se sestaví pořadí. Uchazeč s nejvyšším počtem získaných bodů je na prvním místě a uchazeč s nejnižším počtem získaných bodů je na místě posledním.

Učební plány

​Učební plány naleznete na webových stránkách školy.

Spolupráce se sociálními partnery

KNTB Zlín a.s.

Možnosti uplatnění ve firmách Zlínského kraje

 • Diplomovaná dětská sestra

  VITAR, s.r.o., třída Tomáše Bati 385, 763 02 Zlín, https://vitar.cz

  NOVENTIS s.r.o., Filmová 174, 760 01 Zlín, https://www.noventis.cz

  M.G.P., spol. s r.o., Kvítková 1575, 760 01 Zlín, http://www.mgp.cz

  Domov pro seniory Rožnov pod Radhoštěm, Julia Fučíka 1605, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, https://www.sluzbyvsetin.cz/

  Charita Vsetín, Horní náměstí 135, 75501 Vsetín, https://www.vsetin.charita.cz/

  Sanatorium Topas s.r.o., Chrastěšovská 862, 76312 Vizovice, http://www.sanatorium-topas.cz/

  Lázně Luhačovice, a.s., Lázeňské náměstí 436, 76326 Luhačovice, https://www.lazneluhacovice.cz/

  Diakonie ČCE – hospic Citadela, Žerotínova 1421, 75701 Valašské Meziříčí, https://www.citadela.cz/

  GEMINI oční klinika a.s., U Gemini 360, 760 01 Zlín - Příluky, http://www.gemini.cz/