Informace o oboru

 • Kód oboru 82-41-M/11
 • Období oboru 2024/2025
 • Ukončení studia Maturita
 • Délka studia 4
 • Forma studia Denní
 • Stipendia Ne
 • Školné 0 Kč
 • Přijímaných 18

Popis

Obor je zaměřen na design interiéru a nábytku. Absolvent navrhuje zařízení interiéru bytu a jiných užitných místností. S tím souvisí i tvorba nábytku a zařízení. K tomu využívá programů na PC.

Podmínky přijetí

Ukončení základního vzdělávání, podání kompletní přihlášky ke studiu do 30.11.2023 a vykonání přijímací talentové zkoušky.

Učební plány

Učební plány naleznete na webových stránkách školy.

Profil absolventa

Absolvent je profilován jako tvůrčí osobnost s možností uplatnění zejména:

 • v projekčních (architektonických nebo designérských) ateliérech
 • v nábytkových studiích (poradenství, návrhy, realizace)
 • v obchodu s nábytkem (služba bytového architekta, poradenství)
 • u výrobců nábytku

Absolvent má možnost pokračovat ve studiu na bakalářské úrovni. Cílem studia je propojit technické a umělecké znalosti absolventů se schopnostmi řešit tvůrčí problémy nových produktů, především v oblasti obytného a pracovního prostředí.

Úspěchy školy v tomto oboru

na www.ssno.cz

Spolupráce se sociálními partnery

UTB Zlín a firmy oboru. Detaily na stránkách www.ssno.cz.

Kontakt

Adresa školy

Holešovská 394, 768 61 Bystřice pod Hostýnem

Ředitel školy

Ing. Bc. Olga Pastyříková

E-mail

ssno@ssno.cz

Telefon

573 380 802

Školní kariérový poradce

Ing. Renata Krejčová

krejcova@ssno.cz

Zřizovatel

Zlínský kraj

IČO

47935952