Daňová a finanční správa

Informace o oboru

 • Kód oboru 63-41-N/04
 • Období oboru 2020/2021
 • Ukončení studia Absolutorium
 • Délka studia 3
 • Forma studia Kombinovaná
 • Stipendia Ano
 • Přijímaných 40

Popis

Obor je určen pro zájemce, kteří si potřebují doplnit a rozšířit svoje ekonomické vzdělání zejména z oblasti účetnictví a správy daní.

Podmínky přijetí

Úspěšné absolvování maturitní zkoušky a splnění podmínek přijímacího řízení.

Učební plány

Viz: http://www.spos.cz/data/file/plany-vos-2013/dfs-k-plan-13.pdf

Profil absolventa

Absolvent vzdělávacího programu má široké možnosti praktického uplatnění. Profesním uplatněním absolventa mohou být manažerské a ekonomické řídící funkce nižší a střední úrovně, např. finanční manažer, obchodní a personální manažer. Je schopen zastávat pracovní pozice ve správě daní, peněžnictví, pojišťovnictví, např. jako pracovník finanční a daňové správy, analytik trhu apod. Uplatnění nalezne také v řadě referentských pozic, např. ekonom, finanční metodik, samostatný pracovník daňového a celního řízení, samostatný finanční referent, účetní metodik apod. Další profesní uplatnění je možné také na pozicích samostatných administrativních pracovníků, při zabezpečování činností společenských, politických a zájmových organizací, např. samostatný organizační pracovník, hospodářskoprávní referent aj.

Absolvent si může rozšířit vzdělání vysokoškolským studiem.

Úspěchy školy v tomto oboru

Spolupráce se sociálními partnery

Kontakt

Adresa školy

Tovačovského 337, 767 01 Kroměříž

Ředitel školy

Mgr. David Martinek

E-mail

spos@spos.cz

Telefon

577 210 227

Možnosti uplatnění ve firmách Zlínského kraje

 • Daňová a finanční správa

  EUREGNIA, s.r.o., Otakarova 1523, 686 01 Uherské Hradiště, http://www.euregnia.cz

  DRAŽEBNÍ SPOLEČNOST MORAVA s.r.o., Dlouhá 4433, 760 01 Zlín, http://www.draspomorava.cz

  TREXIMA, spol. s r.o., třída Tomáše Bati 299, Louky, 763 02 Zlín, https://www.trexima.cz/