Informace o oboru

 • Kód oboru 29-54-H/01
 • Období oboru 2025/2026
 • Ukončení studia Výuční list
 • Délka studia 3
 • Forma studia Denní
 • Stipendia Ne
 • Školné Ne
 • Přijímaných 30

Popis

Studiem tohoto oboru získáš střední vzdělání s výučním listem, které probíhá denní formou
v prostorách školy a u smluvních partnerů. Škola pořádá pro žáky různé typy kurzů, které probíhají v rámci výuky. Poznáš nové trendy v přípravě cukrářských výrobků. Odborný výcvik vyučuje mezinárodně certifikovaná lektorka Bc. Veronika Kučová. Naučíš se připravovat různé typy moučníků a cukrovinek. Pokud tě obor opravdu bude bavit a budeš nejlepší, můžeš reprezentovat školu na gastronomických soutěžích. Výhodou je, jestli máš výtvarný talent na kreslení a  modelování,  spolu s fantazií a estetickým cítěním.

Způsob ukončení studia

 • Písemná zkouška
 • Praktická zkouška
 • Ústní zkouška

Po úspěšně ukončeném studiu můžeš pokračovat na dvouletém nástavbovém oboru a získat maturitu.

Podmínky přijetí

 • Základní vzdělání – ukončená devátá třída
 • Zdravotní způsobilost

Učební plány

Učební plány naleznete na webových stránkách školy.

Profil absolventa

Po ukončení studia najdeš uplatnění v cukrářských provozech, hotelích nebo můžeš podnikat v oboru.

Kontakt

Adresa školy

Na Lindovce 1463/1, 767 01 Kroměříž

Ředitel školy

Mgr. Ivana Hašová

E-mail

skola@hskm.cz

Telefon

+420 573 504 511

Zřizovatel

Zlínský kraj

IČO

47934832