Informace o oboru

 • Kód oboru 29-54-H/01
 • Období oboru 2025/2026
 • Ukončení studia Výuční list
 • Délka studia 3
 • Forma studia Denní
 • Stipendia Ne
 • Školné Ne
 • Přijímaných 30

Popis

Tříletý učební obor cukrář pro výrobu zaměřen na činnost v oblasti potravinářských provozů. Žáci od prvního ročníku střídají v cyklech teoretickou výuku s odborným výcvikem. Odborný výcvik probíhá jak na školním pracovišti pod vedením učitele odborného výcviku, tak na smluvních pracovištích. Během tří let studia žáci získají vědomosti o základních surovinách pro přípravu cukrářských výrobků, s technologií přípravy výrobků včetně jejich dohotovování a zdobení, způsoby správného skladování a techniky prodeje.

Podmínky přijetí

Uchazeč musí prokázat úspěšné splnění povinné docházky a musí splnit podmínky přijímacího řízení. Veškeré aktuální informace jsou k dispozici na webových stránkách školy.

Učební plány

Učební plány naleznete na webových stránkách školy

Profil absolventa

Absolvent oboru cukrář má odborné i všeobecné znalosti  pro výkon povolání v pozici zaměstnance v menších a středně velkých výrobnách cukrářských výrobků, v hotelových cukrárnách a v obchodních a restauračních zařízeních zabývající se jejich prodejem. Po získání výučního listu si může rozšířit vzdělání na střední škole s maturitou, popř. může po absolvování praxe soukromě podnikat.

Všeobecné vzdělání vám přinese:

 • rozšíření a prohloubení všeobecných znalostí
 • získání vědomostí potřebných pro další stupeň vzdělávání – navazující studium pro absolventy 3letých učebních oborů

Odborné vzdělávání vás naučí:

 • základům profesních návyků a chování
 • odborné terminologii
 • technologickým postupům, hygienickým předpisům a normám při výrobě
 • navrhnout estetické ztvárnění cukrářských výrobků
 • manuální zručnosti  při ručním způsobu výroby
 • obsluhovat stroje a strojní zařízení v cukrářském provozu
 • řešit samostatně běžné problémy a závady při technologickém procesu
 • připravit a nabídnout výrobky pro prodej, komunikovat se zákazníkem
 • znát složení a vlastnosti surovin používaných v cukrářství, způsob jejich správného skladování za účelem zachování jejich kvality a biologické hodnoty s využitím v praxi
 • tradičním technologickým postupům, výrobní technologické kázni
 • přípravě jednoduchých restauračních moučníků
 • moderním trendům v cukrářské technologii
 • reagovat na poptávku cukrářských výrobků pro zvláštní příležitosti
 • zásadám efektivní práce s počítačem
 • orientovat se na trhu práce a aktivně rozhodovat o svém pracovním uplatnění

Možnosti uplatnění

Absolvent se uplatní v různých typech podnikatelských subjektů zaměřených na cukrářskou výrobu – menších a středně velkých cukrárnách a střediscích  hotelových cukráren.
Po zapracování se může stát soukromým podnikatelem  v potravinářských službách zaměřených na cukrářskou výrobu.

Úspěchy školy v tomto oboru

Žáci oboru se zapojují do různých gastronomických soutěží, jako je GASTRO JUNIOR BRNO – MORAVSKÝ POHÁR Brno, GASTRO Kroměříž.

Spolupráce se sociálními partnery

Odborný výcvik žáků probíhá na smluvních pracovištích sociálních partnerů. Mezi nejvýznamnější patří Lázeňská cukrárna Luhačovice, cukrářství Matuška Luhačovice, pekařství Javor Uh. Brod, Delikana Eiscafe, Uherské Hradiště.

Kontakt

Adresa školy

Jiřího z Poděbrad 949, 686 01 Uherské Hradiště

Ředitel školy

Ing. Jaroslav Zatloukal

Telefon

572 433 913

Školní kariérový poradce

Ing. Jitka Ryndová

ryndova@ssphzuh.cz

Zřizovatel

Zlínský kraj

IČO

00559644

Možnosti uplatnění ve firmách Zlínského kraje

 • Cukrář

  BLOK, spol. s r.o., Nádražní 953, 68771 Bojkovice, http://www.blokbojkovice.cz

  Centrála cestovního ruchu Východní Moravy, o.p.s., J. A . Bati 5520, 760 01 Zlín, http://www.vychodni-morava.cz