Informace o oboru

 • Kód oboru 29-54-H/01
 • Období oboru 2020/2021
 • Ukončení studia Výuční list
 • Délka studia 3
 • Forma studia Denní
 • Stipendia Ne
 • Školné Ne
 • Přijímaných 25

Popis

Žáci se naučí zpracovávat suroviny, pomocné látky a přísady na cukrářské výrobky, tj. zvládnout technologické postupy a činnosti zejména při ruční výrobě cukrářských výrobků a restauračních moučníků, obsluhovat a provádět základní údržbu strojů a strojního zařízení v provozu cukrárny, balit a expedovat cukrářské výrobky, zjišťovat případné závady technologického procesu a řešit samostatně běžné problémy, vést předepsanou evidenci výroby, posuzovat kvalitu surovin, meziproduktů a hotových výrobků, dodržovat hygienické předpisy a normy při výrobě a zajišťovat tak výrobu bezpečných potravin, uchovávat cukrářské výrobky a dodržovat zásady prodeje.

Podmínky přijetí

​Vzdělávání je určeno pro uchazeče, kteří splnili povinnou školní docházku nebo úspěšně dokončili základní vzdělání před splněním povinné školní docházky.

Komplexní informace, vztahující se k přijímacímu řízení naleznete na webových stránkách školy.

Učební plány

​ŠVP oboru je zveřejněn na webových stránkách školy.

Profil absolventa

Absolvent bude schopen zejména zpracovávat základní suroviny, pomocné látky a přísady pro výrobu cukrářských výrobků, vyrábět kompletní sortiment cukrářských výrobků, případně cukrovinkářských výrobků, včetně jejich dohotovování a zdobení, obsluhovat a provádět základní údržbu strojů, přístrojů a technického vybavení provozoven a vykonávat činnosti související s prodejem cukrářských výrobků. Je schopen hodnotit kvalitu vstupních surovin, polotovarů i hotových výrobků dle norem.

Absolvent se úplatní při výkonu povolání cukrář v pozici zaměstnance v menších a středně velkých výrobnách cukrářských výrobků, v hotelových cukrárnách a v obchodních zařízeních zabývajících se prodejem cukrářských výrobků. Po nezbytném zapracování je rovněž připraven pro podnikatelskou činnost.

Úspěchy školy v tomto oboru

Žáci oboru cukrář vždy úspěšně reprezentovali naši školu v různých cukrářských soutěžích pořádaných školami, ale i na mistrovství republiky. Naší prestižní záležitostí je účast na mistrovství republiky, které probíhá každý rok v březnu u příležitosti konání GASTRO HRADEC Vitana Cup v Hradci králové. Cukrářky zde získávají nejvyšší ocenění za slavnostní dorty a umělecké výrobky z  perníku. Patříme mezi nejlepší školy se stejným zaměřením. V posledním roce jsme získali spoustu prestižních ocenění na celostátní i mezinárodní oblasti ve vyřezávání ovoce a zeleniny (carving).

 • GASTRO-HRADEC 2013  – zlatá medaile v umělecké juniorské kategorii; stříbrná medaile v kategorii mladý junior (kadet); bronzová medaile v kategorii cukrář junior
 • Moravský pohár 2013 – umístění ve stříbrném družstvu
 • Junior Carving Cup Třebíč 2013 – dvě zlaté medaile, jedna stříbrná medaile
 • Internationaler BIG CARVING CONTEST v Innsbruck – stříbrná a bronzová medaile
 • Carving Cup Č. Budějovice – tři zlaté medaile, 1 bronzová medaile + absolutní prvenství v celkovém umístění
 • Ukaž, co umíš Velké Meziříčí 2013 – zlatá medaile za perníkovou kompozici
 • GASTRO-HRADEC 2014 – pět zlatých medailí za slavnostní dorty, v umělecké kategorii, kategorii kadet a carving.
 • CULINARY WORLD CUP 2014 – Lucemburk – 2 zlaté medaile
 • Ukaž, co umíš 2014 – stříbrná medaile
 • GASTRO-HRADEC 2015 – dvě zlaté medaile, tři stříbrné medaile
 • GASTRO-HRADEC 2016 – dvě zlaté medaile, jedna stříbrná medaile
 • V roce 2013 i 2014 byla žákyně cukrářka oceněna Zlínským krajem v rámci Oceňování žáků za mimořádné úspěchy.

O úspěších žáků pravidelně informujeme na webu školy v záložce Aktuality nebo Úspěchy.

Spolupráce se sociálními partnery

Spolupráce se sociálními partnery má různé formy, např. exkurze pro žáky, prezentace firem ve škole při výuce některých tematických celků, workshopy prestižních hotelů a restaurací nebo odborné přednášky. Pro své sociální partnery, ale i pro veřejnost, škola organizuje vzdělávací aktivity a speciální kurzy

Kontakt

Adresa školy

Benátky 1779, 755 01 Vsetín

Ředitel školy

Mgr. Marek Wandrol

Telefon

575755011,575755020

Zřizovatel

Zlínský kraj

IČO

136 43 878

Možnosti uplatnění ve firmách Zlínského kraje

 • Cukrář

  DELIKOMAT s.r.o., Tř. Maršála Malinovského 874, 68601 Uherské Hradiště, https://www.delikomat.cz

  LINEA NIVNICE, a.s., U Dvora 190, 687 51 Nivnice, http://www.lineanivnice.cz

  Hamé s.r.o., Na Drahách 814, 686 04 Kunovice, http://www.hame.cz

  Slovácká Fruta, a.s., Na Drahách 814, 686 04 Kunovice, http://www.hame.cz/company/show/cs?slug=slovacka-fruta-a-s