Informace o oboru

 • Kód oboru 79-41-K/41
 • Období oboru 2021/2022
 • Ukončení studia Maturita
 • Délka studia 4
 • Forma studia Denní
 • Stipendia Ne
 • Školné Ne
 • Přijímaných 5

Popis

Gymnaziální třídy se zaměřením na sportovní přípravu doplňují systém specializovaných škol, které pečují o sportovně talentovanou mládež.

Hlavním úkolem gymnaziálních tříd se sportovním zaměřením je skloubení povinností při přípravě na vysokoškolské studium s rozvojem sportovního talentu, jde tedy o sladění náročné gymnaziální výuky s efektivním tréninkem. Možnost sportovního růstu a dosažení vysoké výkonnostní úrovně je na gymnáziu garantováno odborným trenérským vedením a vytvořením podmínek pro náročnou sportovní přípravu. Úspěšné složení maturitní zkoušky umožňuje absolventům ucházet se o studium na jakémkoliv typu vysoké školy. Díky profesní přípravě v oblasti sportu a tělesné výchovy mají velkou šanci uspět na vysokých školách s tělovýchovným zaměřením.

Kmenovými sporty na našem gymnáziu jsou atletika, basketbal, házená, plavání a volejbal. V případě těchto kmenových sportů řídí po celou dobu studia sportovní přípravu gymnázium a jeho smluvní trenéři ve spolupráci s příslušnými Sportovními kluby Zlín. Žáci jsou povinni se po celou dobu studia účastnit všech sportovních soutěží v návaznosti na školu a na příslušné zlínské sportovní kluby.

V případě mimořádně talentovaných jedinců je možné přijetí ke studiu i tehdy, jestliže se nejedná o kmenového sportovce. Tito uchazeči jsou pak zařazeni do studijního oboru 79-41-K/41 – gymnázium (dříve tělesná výchova). Učební osnovy jsou pro oba studijní obory stejné, liší se pouze hodinovou dotací sportovní přípravy (16 hodin týdně) a tělesné výchovy (3 hodiny týdně).

Podmínky přijetí

Společná ustanovení pro uchazeče o studium ve studijních oborech gymnázium sportovní příprava a tělesná výchova

 • Pro zařazení do přijímacího řízení je nutné, aby zájemci o kmenový i nekmenový sport doložili na zadní straně přihlášky potvrzení dorostového lékaře.

Učební plány


Profil absolventa


Úspěchy školy v tomto oboru


Spolupráce se sociálními partnery

Kontakt

Adresa školy

nám. T. G. Masaryka 2734, 760 01 Zlín

Ředitel školy

Mgr. Alena Štachová

Telefon

577 007 444

Školní kariérový poradce

Mgr. Soňa Surá

sura@gjszlin.cz

Zřizovatel

Zlínský kraj

IČO

00 55 95 04

Možnosti uplatnění ve firmách Zlínského kraje

 • Gymnázium čtyřleté

  Školící servis – Dana Lašáková, Masarykova 753, 757 01 Valašské Meziříčí, http://www.skoliciservis.cz/kontakt