Informace o oboru

 • Kód oboru 79-41-K/41
 • Období oboru 2024/2025
 • Ukončení studia Maturita
 • Délka studia 4
 • Forma studia Denní
 • Stipendia Ne
 • Školné Ne
 • Přijímaných 5

Popis

Gymnaziální třídy se zaměřením na sportovní přípravu doplňují systém specializovaných škol, které pečují o sportovně talentovanou mládež.

Hlavním úkolem gymnaziálních tříd se sportovním zaměřením je skloubení povinností při přípravě na vysokoškolské studium s rozvojem sportovního talentu, jde tedy o sladění náročné gymnaziální výuky s efektivním tréninkem. Možnost sportovního růstu a dosažení vysoké výkonnostní úrovně je na gymnáziu garantováno odborným trenérským vedením a vytvořením podmínek pro náročnou sportovní přípravu. Úspěšné složení maturitní zkoušky umožňuje absolventům ucházet se o studium na jakémkoliv typu vysoké školy. Díky profesní přípravě v oblasti sportu a tělesné výchovy mají velkou šanci uspět na vysokých školách s tělovýchovným zaměřením.

Kmenovými sporty na našem gymnáziu jsou atletika, basketbal, házená, plavání a volejbal. V případě těchto kmenových sportů řídí po celou dobu studia sportovní přípravu gymnázium a jeho smluvní trenéři ve spolupráci s příslušnými Sportovními kluby Zlín. Žáci jsou povinni se po celou dobu studia účastnit všech sportovních soutěží v návaznosti na školu a na příslušné zlínské sportovní kluby.

V případě mimořádně talentovaných jedinců je možné přijetí ke studiu i tehdy, jestliže se nejedná o kmenového sportovce. Tito uchazeči jsou pak zařazeni do studijního oboru 79-41-K/41 – gymnázium (dříve tělesná výchova). Učební osnovy jsou pro oba studijní obory stejné, liší se pouze hodinovou dotací sportovní přípravy (16 hodin týdně) a tělesné výchovy (3 hodiny týdně).

Podmínky přijetí

Společná ustanovení pro uchazeče o studium ve studijních oborech gymnázium sportovní příprava a tělesná výchova

 • Pro zařazení do přijímacího řízení je nutné, aby zájemci o kmenový i nekmenový sport doložili na zadní straně přihlášky potvrzení dorostového lékaře.

Učební plány

Učební plány naleznete na stránkách školy: https://www.gjszlin.cz/gztgm/skolni-vzdelavaci-programy.html


Profil absolventa


Úspěchy školy v tomto oboru


Spolupráce se sociálními partnery

Možnosti uplatnění ve firmách Zlínského kraje

 • Gymnázium čtyřleté

  Školící servis – Dana Lašáková, Masarykova 753, 757 01 Valašské Meziříčí, http://www.skoliciservis.cz/kontakt