Chovatelství – kynologie

Informace o oboru

  • Kód oboru 41-43-M/02
  • Období oboru 2024/2025
  • Ukončení studia Maturita
  • Délka studia 4
  • Forma studia Denní
  • Stipendia Ne
  • Školné ne
  • Přijímaných 30

Popis

​Tento atraktivní maturitní obor je určen žákům základních škol se zájmem a vztahem ke zvířatům. V průběhu studia si žáci osvojí péči, ošetřování, chov a odchov domácích, hospodářských a exotických zvířat v souladu s požadavky zvířat a s ohledem na životní prostředí.

Od vyššího ročníku studia se mohou specializovat na Kynologii, kde získají odborné poznatky z chovu a výcviku psů, zahrnující anatomii a fyziologii těla psa, výživu a krmení, fylogenezi, podrobnou etologii, plemenitbu, hygienu chovu a ošetřování psů, vystavování a každodenní péči o psa. Dále získají znalosti veterinární prevence i veterinárních zákroků, které nevyžadují zásah veterinárního lékaře. Od třetího ročníku mají studenti možnost účasti na různých kynologických akcích, včetně mezinárodních výstav.

Podmínky přijetí

Podmínky přijetí  naleznete na webových stránkách školy. 

Učební plány

​Učební plány naleznete na webových stránkách školy.

Profil absolventa

Absolventi se zaměřením na kynologii realizují speciální výcvik psů, a proto se uplatní také jako výcvikáři i psovodi v profesionální i zájmové kynologii, v oblasti poradenství chovu, šlechtitelství a plemenitbě psů, v rekreační i zdravotní canisterapii, ve specializovaných střediscích výcviku slepeckých, asistenčních i služebních psů. Absolventi se mohou dále vzdělávat a uplatňovat se jako rozhodčí výkonu i exteriéru psů.

Po ukončení studia maturitní zkouškou mohou žáci dále pokračovat ve studiu na vysoké škole.

Úspěchy školy v tomto oboru

Spolupráce se sociálními partnery

zemědělské farmy, zoologické zahrady, zemědělské společnosti, atd.

Kontakt

Adresa školy

Svat. Čecha 1110, 688 01 Uherský Brod

Ředitel školy

Ing. Jiří Polanský

E-mail

sou@sou-ub.cz

Telefon

572 613 133

Zřizovatel

Zlínský kraj

IČO

00055107