Informace o oboru

 • Kód oboru 28-42-L/01
 • Období oboru 2024/2025
 • Ukončení studia Maturita
 • Délka studia 4
 • Forma studia Denní
 • Stipendia Ano
 • Školné Ne
 • Přijímaných 30

Popis

Výuka v oborech se zaměřuje na odbornou přípravu pro firmy regionu. Žáci se seznamují s jednotlivými výrobami chemických látek s ohledem na životní prostředí. Nedílnou součástí výuky je práce v chemické laboratoři. V rámci odborné praxe uplatňují znalosti ve firmách. Chemické obory jsou vhodné pro chlapce, kteří po jejich absolvování nacházejí uplatnění na volných pracovních místech v provozech firem regionu s chemickým zaměřením, i dívky, které mohou nalézt uplatnění v chemických laboratořích.

Podmínky přijetí

 • Splnění povinné školní docházky nebo úspěšné ukončení základního vzdělání před splněním povinné školní docházky
 • Splnění podmínek přijímacího řízení prokázáním vhodných schopností, vědomostí, dovedností a zájmů
 • Znalosti uchazeče vyjádřené hodnocením na vysvědčení z předchozího vzdělávání
 • Splnění podmínek zdravotní způsobilosti uchazečů o studium daného oboru stanovených vládním nařízením. K posouzení zdravotního stavu je příslušný registrující praktický lékař

Učební plány

Název školního vzdělávacího programu Chemik operátor
Zaměření
Délka a forma vzdělávání 4 roky, denní studium
Datum platnosti ŠVP od 1. 9. 2010
Kategorie a názvy vyučovacích předmětů Počet týdenních vyučovacích hodin
Povinné vyučovací předměty 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník Celkem
Český jazyk a literatura 3 2 3 3 11
Cizí jazyk 3 3 3 3 12
Občanská nauka 2 1 3
Dějepis 2 2
Matematika 3 3 3 3 12
Chemie 2 2
Fyzika 2 2 4
Ekologie 1 1
Informační a komunikační technologie 2 2 2 2 8
Tělesná výchova 2 2 2 2 8
Ekonomika 2 1 3
Základy elektrotechniky 2 2
Technická dokumentace 2 2
Strojnictví 2 2
Odborná chemie 2 3 2 7
Technologie 3 2 2,5 7,5
Chemické procesy 3 2 2,5 7,5
Odborný výcvik 6 12 12 12 42
Celkem 34

Profil absolventa

Úspěchy školy v tomto oboru

Spolupráce se sociálními partnery

Možnosti uplatnění ve firmách Zlínského kraje

 • Chemik operátor

  ROKOSPOL a.s., Kaňovice 101, 763 41 Kaňovice, https://www.rokospol.com/

  Gumárny Zubří, akciová společnost, Hamerská 9, 756 54 Zubří, https://www.guzu.cz/

  COLORLAK, a.s., Tovární 1076, 686 03 Staré Město, https://www.colorlak.cz

  ALBO SCHLENK s.r.o., Tovární 1019, 687 71 Bojkovice, https://www.schlenk.com/about-us/global/czech-republic-global

  VS Plastik s.r.o., Jasenice 2192, 75501 Vsetín, http://www.vsplastik.cz/

  PROMENS, a.s., Cecilka 38, 760 01 Zlín-Příluky, https://www.rpc-group.com/

  DEZA, a.s., Masarykova 753, 75701 Valašské Meziříčí, http://www.deza.cz/

  Baur Formschaumtechnik s.r.o., Solární 870, 75701 Valašské Meziříčí, http://www.formschaum.de/cs/

  greiner packaging Slušovice s.r.o., Greinerova 54, 763 15 Slušovice, https://www.greiner-gpi.com/cz/spolecnost/

  CS CABOT, spol. s r.o., Masarykova 753, 757 01 Valašské Meziříčí, http://www.cabotcorp.com/