Informace o oboru

 • Kód oboru 65-42-M/02
 • Období oboru 2025/2026
 • Ukončení studia Maturita
 • Délka studia 4
 • Forma studia Denní
 • Stipendia Ano
 • Školné 2 375 Kč/měsíc
 • Přijímaných 25

Popis

Rád/a pracuješ s lidmi? Máš zájem o cizí jazyky? Jsi kreativní? Máš rád/a moderní technologie? Pak si vyber tento studijní obor.

Studijní obor je moderně koncipován, jeho obsah je inovován na základě požadavků pracovního trhu, který právě znalost informačních technologií v cestovním ruchu vyžaduje stále více. Zabraňuje se tím nejčastějšímu problému, který se vyskytuje u škol, a to učení poznatků, které současná praxe již překonala. Studium oboru je poměrně široce koncipováno, což poskytuje značnou výhodu v uplatnitelnosti na trhu práce. Součásti studia jsou tuzemské a zahraniční praxe, tuzemské a zahraniční exkurze.

Každý žák školy má možnost v průběhu studia složit státní závěrečnou zkoušku z cizího jazyka na naší škole, což mu usnadňuje přijetí na vysokou školu. Odbornost začíná již od prvního ročníku na rozdíl od jiných škol podobného zaměření, kde velmi omezené odborné zaměření začíná až od 3. ročníku. Již po druhém ročníku mají žáci možnost odjíždět na tříměsíční zahraniční odbornou praxi do Německa a dvou až čtyřměsíční odbornou praxi do Rakouska. Po 3. ročníku pak do Švýcarska nebo do Řecka. Další naší výhodou je to, že jsme škola menší, rodinného typu, což znamená, že vyučující žáky velmi dobře znají na rozdíl od velkých škol, kde se žák stává anonymním a pouze jedním z mnoha.

Podmínky přijetí

Zájemci jsou přijímáni bez školních přijímacích zkoušek. Jednotná přijímací zkouška je povinná ze zákona pro všechny.

Učební plány

Čtyřleté studium, které je ukončeno maturitní zkouškou. Vychází z rámcového vzdělávacího oboru Cestovní ruch. Odborné předměty se vyučují již v prvním ročníku. Naučíte se komunikovat ve dvou světových jazycích, osvojíte si práci s moderními informačními technologiemi, práci průvodce, naučíte se vytvářet animační programy za použití informačních technologií. Dále získáte kompletní vědomosti pro řízení cestovní kanceláře, vytváření zájezdů, včetně itinerářů a kalkulací a seznámíte se základy gastronomie.

Povinnou součástí studia je právo v podnikání, informační a komunikační technologie, písemná komunikace, ekonomie a účetnictví. Absolvujete tuzemské praxe a tematické exkurze, které sami připravujete a průvodcujete. Máte možnost se účastnit zahraničních praxí s možností získání finančních prostředků pro své koníčky nebo na úhradu školného. Zahraniční praxe v délce dvou, tří a čtyř měsíců žáci konají u našich partnerů v Německu, Švýcarsku, Rakousku nebo Řecku.

Profil absolventa

Absolventi se budou podílet na zavádění a využívání moderních informačních technologiích v CK a CA, případně v dalších odvětvích cestovního ruchu. Dále budou vykonávat činnosti obchodně podnikatelské, provozní a řídící.

Mohou se uplatnit také v obchodních a průmyslových firmách vzhledem ke svým znalostem moderních informačních technologií, jazykovým a ekonomickým znalostem. V neposlední řadě mohou také začít podnikat.

Uplatnění absolventa:

 • ve všech službách cestovního ruchu, např. jako pracovníci cestovních kanceláří, cestovních agentur, turistických informačních center, průvodci cestovního ruchu a delegáti v různých destinacích
 • při výkonu ekonomických, provozně ekonomických a obchodních činností v různých firmách cestovního ruchu, tj. CK, CA, informačních centrech, hotelových komplexech apod. a také v obchodních a průmyslových firmách vzhledem ke svým znalostem informačních technologií, jazykovým a ekonomickým znalostem
 • ve veřejné správě na úseku rozvoje cestovního ruchu
 • absolvent je schopen založit vlastní firmu a začít podnikat

Úspěchy školy v tomto oboru

Úspěchy žáků v soutěžích naleznete na webových stránkách školy.

Spolupráce se sociálními partnery

Kontakt

Adresa školy

U Kantorka 406, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm

Ředitel školy

Ing. Jolana S. Marcondes

Telefon

571648007,571610730,603106528

Zřizovatel

Jiný

IČO

25364359

Možnosti uplatnění ve firmách Zlínského kraje

 • Cestovní ruch

  BLOK, spol. s r.o., Nádražní 953, 68771 Bojkovice, http://www.blokbojkovice.cz

  Centrála cestovního ruchu Východní Moravy, o.p.s., J. A . Bati 5520, 760 01 Zlín, http://www.vychodni-morava.cz