Informace o oboru

 • Kód oboru 65-43-N/01
 • Období oboru 2024/2025
 • Ukončení studia Absolutorium
 • Délka studia 3
 • Forma studia Denní
 • Stipendia Ano
 • Školné 1 700,-/ měsíčně
 • Přijímaných 24

Popis

​Vyšší odborné studium je určeno pro zájemce o oblast cestovního ruchu a služeb spojených s jeho zabezpečením. Je rozděleno na nezbytné ekonomické vzdělání, problematiku cestovního ruchu a služeb s ním spojených. Stručný přehled o struktuře studia vyplývá z učebního plánu.

Podmínky přijetí

​Absolvování přijímacího řízení v souladu s platnou legislativou, úspěšná maturitní zkouška, uzavření smlouvy o vzdělávání.​

Profil absolventa

​Absolventi vzdělávacího programu Cestovní ruch jsou vybaveni potřebnými kompetencemi pro zabezpečení komplexního provozu cestovní kanceláře nebo cestovní agentury. Mohou nalézt uplatnění nejen v organizacích a institucích zaměřených na oblast cestovního ruchu, ale také ve státní správě a samosprávě, v obchodních společnostech nebo neziskových organizacích.  Vzdělávací program propojuje oblastí cestovního ruchu, ekonomiky, cizích jazyků a práva v rozsahu nezbytně nutném pro výkon povolání. Absolventi mají znalosti a dovednosti z problematiky cestovního ruchu, např. práce průvodce a animace, služby v cestovním ruchu, doprava a informační systémy aj., ale také z ekonomie, účetnictví, managementu, marketingu, práva, bankovnictví, pojišťovnictví, které rozšiřují možnost jejich uplatnění i mimo oblast cestovního ruchu.

Úspěchy školy v tomto oboru

​Bližší informace najdete na webových stránkách školy.

Spolupráce se sociálními partnery

​Škola spolupracuje s cestovními kancelářemi  a agenturami, informačními středisky, hotely zejména při zabezpečování vzdělávání a odborných praxí. Ze zahraničních partnerů se jedná v současné době o Helios Agency a Kalamaki Travel.

Kontakt

Adresa školy

nám. T. G. Masaryka 2433, 760 01 Zlín

Ředitel školy

Mgr. David Martinek

E-mail

info@spos.cz

Telefon

735 150 070

Školní kariérový poradce

Richard Němec

nemec@spos.cz

Zřizovatel

Jiný

IČO

25344412

Možnosti uplatnění ve firmách Zlínského kraje

 • Cestovní ruch - Vyšší odborné vzdělávání

  BLOK, spol. s r.o., Nádražní 953, 68771 Bojkovice, http://www.blokbojkovice.cz

  Centrála cestovního ruchu Východní Moravy, o.p.s., J. A . Bati 5520, 760 01 Zlín, http://www.vychodni-morava.cz