Informace o oboru

  • Kód oboru 68-42-M/01
  • Období oboru 2024/2025
  • Ukončení studia Maturita
  • Délka studia 4
  • Forma studia Denní
  • Stipendia Ano
  • Školné 16.800,-Kč/rok
  • Přijímaných 30

Popis

​Poskytuje středoškolské odborné vzdělání s maturitou bezpečnostně právního charakteru a připravuje studenty pro odbornou činnost v praxi. Náplně jednotlivých předmětů vychází ze schváleného školního vzdělávacího programu a jsou sestavovány tak, aby odpovídaly požadavkům kladeným na příslušníky ozbrojených sborů, strážníky obecní policie, příslušníky Armády ČR, pracovníky civilních bezpečnostních služeb a orgánů státní správy. Kromě toho poskytuje škola kvalitní přípravu pro studium na vysoké škole se zaměřením na bezpečnostní obory, právo, tělesnou výchovu a další příbuzné obory.

Podmínky přijetí

  • státní přijímací zkoušky CERMAT (ČJ + MAT)
  • bodování vysvědčení ze základní školy​

Učební plány

Profil absolventa

​Absolvent je teoreticky i prakticky připraven pro nástup k ozbrojeným a bezpečnostním složkám ČR. Rovněž se orientuje v základních právních úpravách ve věcech veřejného pořádku a vnitřní bezpečnosti,  což může uplatnit ve veřejné správě.

Úspěchy školy v tomto oboru

Spolupráce se sociálními partnery

​Univerzita obrany Brno,  Policie ČR – Krajské ředitelství Zlínského kraje, Městská policie Zlín, FAI UTB Zlín.

 

Kontakt

Adresa školy

nám. T.G. Masaryka 2433, 760 01 Zlín

Ředitel školy

Ing. Slavka Krystová Florková MBA.

Telefon

731 119 050

Školní kariérový poradce

Ing., Bc. Alexandra Florková

Zřizovatel

Jiný

IČO

25383205