Informace o oboru

 • Kód oboru 39-41-L/01
 • Období oboru 2024/2025
 • Ukončení studia Maturita
 • Délka studia 4
 • Forma studia Denní
 • Stipendia Ne
 • Školné Ne
 • Přijímaných 30

Popis

Studijní obor je určen pro přípravu vysoce kvalifikovaných odborníků pro údržbu, diagnostiku a opravy motorových vozidel, kteří budou schopni uplatnit své odborné vzdělání především v autoopravárenské praxi, ve výrobě aut a v živnostenském podnikání. Sdruženým výcvikem je možnost získání řidičského oprávnění na osobní a nákladní automobil. Po ukončení studia může získat odbornou způsobilost k výkonu činností na elektrických zařízeních dle Nařízení vlády č. 194/2022Sb.

Podmínky přijetí

Zdravotní způsobilost doložená lékařem a úspěšné vykonání přijímacích zkoušek.

Učební plány

Učební plány naleznete na webových stránkách školy .

Profil absolventa

Studijní obor je určen pro přípravu vysoce kvalifikovaných odborníků pro údržbu, diagnostiku a opravy motorových vozidel, kteří budou schopni uplatnit své odborné vzdělání především v autoopravárenské praxi, ve výrobě aut a jejich komponentů i v živnostenském podnikání.

Absolvent ovládá základy umění diagnostiky – komplexně využívat technickou dokumentaci výrobce k určení možné oblasti poruchy, vyvolání a přečtení paměti závad, stanovit efektivní způsob jejich odstraňování a k tomu podle vlastní volby určuje použití vhodných montážních prostředků a měřicí techniky.

Ovládá konstrukci motorových vozidel, konstrukci elektropříslušenství. V odborném výcviku a souvislé praxi získává potřebné dovednosti při údržbě a opravách motorových vozidel. V rámci projektu L+H ve 3. ročníku může získat výuční list mechanika opraváře motorových vozidel. Ve 3 ročníku je možnost získat řidičské oprávnění na osobní a nákladní automobil sdruženým výcvikem. V průběhu studia mají žáci moznost v předmětu ICT absolvovat vybrané mezinárodně platné ECDL zkoušky dle jednotlivých modulů v naší akreditované zkušebně.  Po ukončení studia může získat odbornou způsobilost k výkonu činností na elektrických zařízeních dle Nařízení vlády č. 194/2022Sb.

Autotronik je středoškolsky vzdělaný odborník se vzděláním všeobecným i odborným. Po absolvování nástupní praxe a přiměřené době zapracování je připraven k výkonu náročných činností v oblasti údržby, diagnostiky a oprav motorových vozidel. Po zvýšení kvalifikace praxí může zastávat nižší manažerské funkce např. přijímacího technika, vedoucího autoservisu, technika na STK apod., dále se může uplatnit v samostatném podnikání v oblasti autoopravárenství.

Úspěchy školy v tomto oboru

Každoroční účast žáků v soutěžích odborných dovedností.

Spolupráce se sociálními partnery

Kontakt

Adresa školy

Nábělkova 539/3, 767 01 Kroměříž

Ředitel školy

Ing. Bronislav Fuksa

Telefon

573 308 211

Zřizovatel

Zlínský kraj

IČO

00568945

Možnosti uplatnění ve firmách Zlínského kraje

 • Autotronik

  ZVI, a.s., Jasenice 782, 755 01 Vsetín, http://www.zvi.cz

  Institut pro testování a certifikaci, a.s., třída Tomáše Bati 299, 763 02 Zlín, http://www.itczlin.cz