Informace o oboru

 • Kód oboru 66-52-H/01
 • Období oboru 2024/2025
 • Ukončení studia Výuční list
 • Délka studia 3
 • Forma studia Denní
 • Stipendia Ne
 • Školné 10.000,- Kč za školní rok
 • Přijímaných 12

Popis

Cílem učebního programu je poskytnout žákům určité množství všeobecných i odborných poznatků a dovedností potřebných pro povolání aranžér tak, aby po vykonání závěrečné zkoušky mohli samostatně a odpovědně vykonávat veškeré aranžérské činnosti ve všech typech provozních jednotek ve službách, na veletrzích a výstavách.

Podmínky přijetí

Ukončení základního vzdělání, přijímací zkoušky se nekonají. Více informací o kritériích přijetí naleznete na webových stránkách školy.

Učební plány

Učební plány naleznete na webových stránkách školy.

Profil absolventa

Absolvent se uplatní při tvorbě propagačních prostředků, práci s písmem, realizaci propagačních akcí menšího rozsahu, aranžování výkladních skříní a výstavek, stánků na výstavách a prodejních akcích, interiérů prodejen a provozoven služeb. Uplatnění najde také v reklamních firmách a agenturách.

Úspěchy školy v tomto oboru

Žáci se pravidelně úspěšně zúčastňují regionálních i celostátních aranžérských soutěží, škola pořádá výstavy děl žáků.

Spolupráce se sociálními partnery

Škola je členem Sdružení aranžérů ČR. Sdružení pořádá aranžérské soutěže, zajišťuje poradenskou a legislativní činnost, výměnu nápadů a zkušeností z odborných kruhů.

Firmy působící na trhu aranžérských potřeb a služeb zajišťují škole materiální a propagační vybavení, organizují školení a přednášky pro žáky i pro učitele odborných předmětů a odborného výcviku, poskytují informace o nejnovějších technických i stylových trendech a vývoji. Mezi tyto partnery patří např. Canea, Oasis, LENA Napajedla.

Kontakt

Adresa školy

Štěpnická 1156, 686 06 Uherské Hradiště

Ředitel školy

Ing. Miroslava Podivinská

Telefon

572 564 492

Zřizovatel

Jiný

IČO

25 50 00 91

Možnosti uplatnění ve firmách Zlínského kraje

 • Aranžér

  FAVEX, s.r.o., Hradišťská 98, 687 08 Buchlovice, https://www.favex.cz

  Agrikol, s.r.o., Bří Lužů 125, 688 01 Uherský Brod, http://agrikol.cz/o-nas

  KASVO, spol. s r. o., Mariánské náměstí 63 , 688 01 Uherský Brod , https://www.kasvo.cz

  NIRVANA SYSTEMS, s.r.o., Jateční 523, 760 01 Zlín, http://www.nirvana.cz

  Jednota, spotřební družstvo ve Zlíně, Kvítková 4323, 761 50 Zlín, http://www.jednotazlin.cz