Informace o oboru

 • Kód oboru 28-44-M/01
 • Období oboru 2024/2025
 • Ukončení studia Maturita
 • Délka studia 4
 • Forma studia Denní
 • Stipendia Ne
 • Školné 0 Kč
 • Přijímaných 30

Popis

První dva ročníky mají žáci společné, v dalších letech se specializují podle zvoleného zaměření (Klinická a toxikologická analýzy, Analytická chemie, Farmaceutické substance, Technologie polymerů).

Obor je zaměřen na tradiční a moderní způsoby chemické analýzy. Chemická analýza zasahuje do mnoha oblastí života. Její hlavní úkol spočívá v získávání údajů pro kontrolu výrobků, pro řízení výrobních procesů v potravinářství, chemickém průmyslu, ve farmakologii i stavebnictví. Nesporný význam má také v lékařství, energetice, kriminalistice, biologii, biochemii, v chemickém a fyzikálním výzkumu a mnoha dalších oblastech.

Podmínky přijetí

Ke vzdělávání škola přijímá uchazeče, kteří splnili základní školní docházku. Žáci jsou přijímáni ke studiu podle hodnocení na vysvědčení z předchozího vzdělávání, podle hodnocení dosaženého při přijímací zkoušce (je-li stanovena). Konkrétní podmínky pro přijímání ke vzdělávání jsou k dispozici na webových stránkách školy.

Učební plány

Analytická chemie
Farmaceutické substance
Klinická a toxikologická analýza
Technologie polymerů

Profil absolventa

Absolvent má znalosti ze všech disciplín moderní chemie, v oblasti tradičních postupů chemické analýzy i moderních způsobů s použitím instrumentálních metod. Získá praktické dovednosti v ovládání měřících přístrojů a zpracování výsledků. Je připraven pro studium na VŠ zaměřených na chemii a příbuzné obory. Uplatní se v oblastech chemické kontrolní analýzy, výzkumu a vývoje, hygienické služby, zdravotnictví, zemědělství a potravinářství.

Spolupráce se sociálními partnery

Spolupráce se sociálními partnery je důležitou součástí života školy. Sociální partneři poskytují žákům možnost seznámit se s pracovišti v rámci exkurzí, absolvovat praxi nebo provádět měření v rámci Středoškolské odborné činnosti. Na těchto pracovištích často nacházejí naši studenti uplatnění. S některými z partnerů má škola uzavřené smlouvy o spolupráci. Zástupci Barum Otrokovice, Fatra Napajedla, UTB Zlín a Plastikářského klastru posuzovali a připomínkovali některé části ŠVP.

Možnosti uplatnění ve firmách Zlínského kraje

 • Aplikovaná chemie

  ROKOSPOL a.s., Kaňovice 101, 763 41 Kaňovice, https://www.rokospol.com/

  Gumárny Zubří, akciová společnost, Hamerská 9, 756 54 Zubří, https://www.guzu.cz/

  COLORLAK, a.s., Tovární 1076, 686 03 Staré Město, https://www.colorlak.cz

  ALBO SCHLENK s.r.o., Tovární 1019, 687 71 Bojkovice, https://www.schlenk.com/about-us/global/czech-republic-global

  VS Plastik s.r.o., Jasenice 2192, 75501 Vsetín, http://www.vsplastik.cz/

  PROMENS, a.s., Cecilka 38, 760 01 Zlín-Příluky, https://www.rpc-group.com/

  DEZA, a.s., Masarykova 753, 75701 Valašské Meziříčí, http://www.deza.cz/

  Baur Formschaumtechnik s.r.o., Solární 870, 75701 Valašské Meziříčí, http://www.formschaum.de/cs/

  greiner packaging Slušovice s.r.o., Greinerova 54, 763 15 Slušovice, https://www.greiner-gpi.com/cz/spolecnost/

  CS CABOT, spol. s r.o., Masarykova 753, 757 01 Valašské Meziříčí, http://www.cabotcorp.com/