Informace o oboru

 • Kód oboru 29-42-M/01
 • Období oboru 2024/2025
 • Ukončení studia Maturita
 • Délka studia 4
 • Forma studia Denní
 • Stipendia Ne
 • Přijímaných 15

Popis

Studijní obor 29-42-M/01 “Analýza potravin” je maturitní obor zaměřený především do oblasti  přírodovědných disciplín. Značný podíl výuky je věnován laboratořím a laboratorní praxi (ve škole, v místě sídla školy a státních i privátních laboratořích v celé ČR). Na maturitní obor přímo navazuje vyšší odborné studium nebo bakalářské programy UTB ve Zlíně.

Podmínky přijetí

podání přihlášky ke studiu v termínu do 1. března (pokud má uchazeč o studium přiznané speciální vzdělávací potřeby, je toto nutné přiložit k přihlášce), přihláška musí obsahovat zdravotní způsobilost ke studiu, před nástupem ke studiu je nutné si opatřit “Zdravotní průkaz” (Průkaz pracovníka potravinářství), úspěšné absolvování přijímacích zkoušek formou testů.

Podrobné informace naleznete na webových stránkách školy.

Učební plány

Učební plány zahrnují všeobecně vzdělávací předměty (český jazyk a literatura, cizí jazyk, matematika, fyzika, společenské vědy, informační a komunikační technologie, sportovní aktivity), odborné předměty (chemie, chemie potravin, analytická chemie, instrumentální metody, analýza potravin, biologie a mikrobiologie, mikrobiologie potravin, technologie obecná, technologie potravin, laboratorní praxe, ekonomika).

Profil absolventa

Absolvent  je vybaven kompetencemi ke kvalifikované analýze jakosti a bezpečnosti potravin. Uplatní se při kontrole vstupní, mezioperační i výstupní finálních výrobků. Při analýzách jsou absolventi schopni aplikovat  fyzikální, fyzikálně-chemické, analytické, mikrobiologické a senzorické metody. Absolventi najdou uplatnění nejen při výrobě a kontrole potravin, ale i v oblastech tvorby a kontroly životního prostředí, marketingu potravin  nebo hromadném stravování.

Úspěchy školy v tomto oboru

Spolupráce se sociálními partnery

Škola spolupracuje s více jak 100 sociálními partnery. Mezi nejvýznamnější patří kroměřížská mlékárna Kromilk, a.s. Škola je také řádným členem Českomoravského svazu mlékárenského a jeho prostřednictvím i Agrární komory ČR. Hlavní náplní spolupráce se sociálními partnery je zajišťování odpovídajících forem praxe jak v okolí sídla školy, tak i potravinářských firmách a laboratořích prakticky v celé ČR.

Významná je spolupráce​ s Univerzitou Tomáše Bati ve Zlíně, která garantuje kvalitu bakalářského studia na naší škole.

Možnosti uplatnění ve firmách Zlínského kraje

 • Analýza potravin

  DELIKOMAT s.r.o., Tř. Maršála Malinovského 874, 68601 Uherské Hradiště, https://www.delikomat.cz

  LINEA NIVNICE, a.s., U Dvora 190, 687 51 Nivnice, http://www.lineanivnice.cz

  Hamé s.r.o., Na Drahách 814, 686 04 Kunovice, http://www.hame.cz

  Slovácká Fruta, a.s., Na Drahách 814, 686 04 Kunovice, http://www.hame.cz/company/show/cs?slug=slovacka-fruta-a-s