Informace o oboru

  • Kód oboru 41-41-M/01
  • Období oboru 2024/2025
  • Ukončení studia Maturita
  • Délka studia 4
  • Forma studia Denní
  • Stipendia Ne
  • Školné Ne
  • Přijímaných 30

Popis

Obor připravuje žáky pro činnosti ve vztahu k chovu zvířat, pěstování rostlin a zpracování zemědělských výrobků v širším pojetí. Svým zaměřením se více zaměřuje na chov koní, ovcí a koz, drobných a zájmových zvířat, včetně kynologie.  Během studia žáci získají řidičský průkaz na traktor a osobní automobil zdarma. – informace o učebním plánu na www.szesro.cz

Podmínky přijetí

Povinná písemná přijímací zkouška z ČJ a MAT a prospěch ze základní školy .

Učební plány


Profil absolventa

Uplatnění: v prvovýrobě v podnikatel. činnosti, ve službách pro zemědělství, zpracovatelském průmyslu, v plemenářských organizacích, v nákupních a obchodních organizacích při nákupu a prodeji, v šlechtitelství a semenářství, v pojišťovnictví, v ekonomických útvarech podniků, ve státní správě a samosprávě, ve službách k obnově venkova a péči o krajinu, ve vesnické turistice a dalších činnostech, hlavně ve vztahu k chovu  koní, zvířat a produkci biopotravin.​

Úspěchy školy v tomto oboru

Mezinárodní spolupráce se školami na Slovensku (soutěže mezi žáky v odborných i sportovních činnostech), v Polsku a Rakousku – výměnné pobyty žáků.​

Spolupráce se sociálními partnery

​Škola je členem Agrární komory a Pro Bio – Svazu ekologických zemědělců. Úzce spolupracuje se zemědělskými firmami, chovateli zvířat, firmami služeb a se státní správou a samosprávou v oblasti zemědělství, chovu zvířat, rozvoje venkova a životního prostředí.

Kontakt

Adresa školy

nábř. Dukelských hrdinů 570, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm

Ředitel školy

Mgr. Petra Kulišťáková

Telefon

571 116 811

Zřizovatel

Zlínský kraj

IČO

00843547