Výpis škol a nové URL adresy:

ID Title Permalink
154 Arcibiskupské gymnázium v Kroměříži https://burzaskol.zkola.cz/skola/arcibiskupske-gymnazium-v-kromerizi-2/
156 Gymnázium Kroměříž https://burzaskol.zkola.cz/skola/gymnazium-kromeriz/
158 Gymnázium Ladislava Jaroše Holešov https://burzaskol.zkola.cz/skola/gymnazium-ladislava-jarose-holesov/
160 Konzervatoř P. J. Vejvanovského Kroměříž https://burzaskol.zkola.cz/skola/konzervator-p-j-vejvanovskeho-kromeriz/
162 Obchodní akademie Kroměříž https://burzaskol.zkola.cz/skola/obchodni-akademie-kromeriz/
164 Odborné učiliště a Základní škola Holešov https://burzaskol.zkola.cz/skola/odborne-uciliste-a-zakladni-skola-holesov/
166 Střední škola – Centrum odborné přípravy technické Kroměříž https://burzaskol.zkola.cz/skola/stredni-skola-centrum-odborne-pripravy-technicke-kromeriz/
168 Střední škola nábytkářská a obchodní Bystřice pod Hostýnem https://burzaskol.zkola.cz/skola/stredni-skola-nabytkarska-a-obchodni-bystrice-pod-hostynem/
172 Střední zdravotnická škola Kroměříž https://burzaskol.zkola.cz/skola/stredni-zdravotnicka-skola-kromeriz/
174 Tauferova střední odborná škola veterinární Kroměříž https://burzaskol.zkola.cz/skola/tauferova-stredni-odborna-skola-veterinarni-kromeriz/
176 Vyšší odborná škola pedagogická a sociální a Střední pedagogická škola Kroměříž https://burzaskol.zkola.cz/skola/vyssi-odborna-skola-pedagogicka-a-socialni-a-stredni-pedagogicka-skola-kromeriz/
178 Vyšší odborná škola potravinářská a Střední průmyslová škola mlékárenská Kroměříž https://burzaskol.zkola.cz/skola/vyssi-odborna-skola-potravinarska-a-stredni-prumyslova-skola-mlekarenska-kromeriz/
179 Církevní střední škola pedagogická a sociální Bojkovice https://burzaskol.zkola.cz/skola/cirkevni-stredni-skola-pedagogicka-a-socialni-bojkovice/
181 Gymnázium J. A. Komenského a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherský Brod https://burzaskol.zkola.cz/skola/gymnazium-j-a-komenskeho-a-jazykova-skola-s-pravem-statni-jazykove-zkousky-uhersky-brod/
183 Gymnázium Uherské Hradiště https://burzaskol.zkola.cz/skola/gymnazium-uherske-hradiste/
185 MESIT střední škola, o.p.s. https://burzaskol.zkola.cz/skola/mesit-stredni-skola-o-p-s/
187 Obchodní akademie, Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherské Hradiště https://burzaskol.zkola.cz/skola/obchodni-akademie-vyssi-odborna-skola-a-jazykova-skola-s-pravem-statni-jazykove-zkousky-uherske-hradiste/
189 Soukromá střední škola, s.r.o. https://burzaskol.zkola.cz/skola/soukroma-stredni-skola-s-r-o/
193 Stojanovo gymnázium Velehrad https://burzaskol.zkola.cz/skola/stojanovo-gymnazium-velehrad/
195 Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město https://burzaskol.zkola.cz/skola/stredni-odborna-skola-a-gymnazium-stare-mesto/
197 Střední odborné učiliště Uherský Brod https://burzaskol.zkola.cz/skola/stredni-odborne-uciliste-uhersky-brod/
201 Střední škola – Centrum odborné přípravy technické Uherský Brod https://burzaskol.zkola.cz/skola/stredni-skola-centrum-odborne-pripravy-technicke-uhersky-brod/
203 Střední škola letecká s.r.o. https://burzaskol.zkola.cz/skola/stredni-skola-letecka-s-r-o/
205 Střední škola průmyslová, hotelová, zdravotnická a Vyšší odborná škola Uherské Hradiště https://burzaskol.zkola.cz/skola/stredni-skola-prumyslova-hotelova-a-zdravotnicka-uherske-hradiste/
207 Střední škola služeb s.r.o. https://burzaskol.zkola.cz/skola/stredni-skola-sluzeb-s-r-o/
209 Střední uměleckoprůmyslová škola Uherské Hradiště https://burzaskol.zkola.cz/skola/stredni-umeleckoprumyslova-skola-uherske-hradiste/
211 Gymnázium Františka Palackého Valašské Meziříčí https://burzaskol.zkola.cz/skola/gymnazium-frantiska-palackeho-valasske-mezirici/
213 Gymnázium Rožnov pod Radhoštěm https://burzaskol.zkola.cz/skola/gymnazium-roznov-pod-radhostem/
215 Integrovaná střední škola – Centrum odborné přípravy a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Valašské Meziříčí https://burzaskol.zkola.cz/skola/integrovana-stredni-skola-centrum-odborne-pripravy-a-jazykova-skola-s-pravem-statni-jazykove-zkousky-valasske-mezirici/
217 Masarykovo gymnázium, Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Vsetín https://burzaskol.zkola.cz/skola/masarykovo-gymnazium-stredni-zdravotnicka-skola-a-vyssi-odborna-skola-zdravotnicka-vsetin/
219 Obchodní akademie a Vyšší odborná škola Valašské Meziříčí https://burzaskol.zkola.cz/skola/obchodni-akademie-a-vyssi-odborna-skola-valasske-mezirici/
220 Odborné učiliště Kelč https://burzaskol.zkola.cz/skola/odborne-uciliste-kelc/
222 Střední odborná škola Josefa Sousedíka Vsetín https://burzaskol.zkola.cz/skola/stredni-odborna-skola-josefa-sousedika-vsetin/
224 Střední průmyslová škola stavební Valašské Meziříčí https://burzaskol.zkola.cz/skola/stredni-prumyslova-skola-stavebni-valasske-mezirici/
226 Střední průmyslová škola strojnická Vsetín https://burzaskol.zkola.cz/skola/stredni-prumyslova-skola-strojnicka-vsetin/
228 Střední škola cestovního ruchu a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky https://burzaskol.zkola.cz/skola/stredni-skola-cestovniho-ruchu-a-jazykova-skola-s-pravem-statni-jazykove-zkousky/
230 Střední škola informatiky, elektrotechniky a řemesel Rožnov pod Radhoštěm https://burzaskol.zkola.cz/skola/stredni-skola-informatiky-elektrotechniky-a-remesel-roznov-pod-radhostem/
232 Střední škola Kostka s.r.o. https://burzaskol.zkola.cz/skola/stredni-skola-kostka-s-r-o/
234 Střední škola zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm https://burzaskol.zkola.cz/skola/stredni-skola-zemedelska-a-prirodovedna-roznov-pod-radhostem/
236 Střední uměleckoprůmyslová škola sklářská Valašské Meziříčí https://burzaskol.zkola.cz/skola/stredni-umeleckoprumyslova-skola-sklarska-valasske-mezirici/
238 CREATIVE HILL COLLEGE, Střední škola filmová, multimediální a počítačových technologií, s. r. o. https://burzaskol.zkola.cz/skola/creative-hill-college-stredni-skola-filmova-multimedialni-a-pocitacovych-technologii-s-r-o/
242 Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Zlín https://burzaskol.zkola.cz/skola/gymnazium-a-jazykova-skola-s-pravem-statni-jazykove-zkousky-zlin/
244 Gymnázium Jana Pivečky a SOŠ Slavičín https://burzaskol.zkola.cz/skola/gymnazium-jana-pivecky-a-sos-slavicin/
246 Gymnázium Otrokovice https://burzaskol.zkola.cz/skola/gymnazium-otrokovice/
248 Gymnázium Valašské Klobouky https://burzaskol.zkola.cz/skola/gymnazium-valasske-klobouky/
250 Gymnázium Zlín - Lesní čtvrť https://burzaskol.zkola.cz/skola/gymnazium-zlin-lesni-ctvrt/
252 Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín https://burzaskol.zkola.cz/skola/obchodni-akademie-tomase-bati-a-vyssi-odborna-skola-ekonomicka-zlin/
254 Střední odborná škola Luhačovice https://burzaskol.zkola.cz/skola/stredni-odborna-skola-luhacovice/
256 Střední odborná škola ochrany osob a majetku, s.r.o. https://burzaskol.zkola.cz/skola/stredni-odborna-skola-ochrany-osob-a-majetku-s-r-o/
258 Střední odborné učiliště a Středisko praktického vyučování stavební s.r.o. https://burzaskol.zkola.cz/skola/stredni-odborne-uciliste-a-stredisko-praktickeho-vyucovani-stavebni-s-r-o/
260 Střední odborné učiliště Valašské Klobouky https://burzaskol.zkola.cz/skola/stredni-odborne-uciliste-valasske-klobouky/
262 Střední průmyslová škola Otrokovice https://burzaskol.zkola.cz/skola/stredni-prumyslova-skola-otrokovice/
264 Střední průmyslová škola polytechnická – Centrum odborné přípravy Zlín https://burzaskol.zkola.cz/skola/stredni-prumyslova-skola-polytechnicka-centrum-odborne-pripravy-zlin/
265 Střední průmyslová škola Zlín https://burzaskol.zkola.cz/skola/stredni-prumyslova-skola-zlin/
267 Střední škola Baltaci s. r. o. https://burzaskol.zkola.cz/skola/stredni-skola-baltaci-s-r-o/
269 Střední škola gastronomie a obchodu Zlín https://burzaskol.zkola.cz/skola/stredni-skola-gastronomie-a-obchodu-zlin/
271 ORBIS, Mateřská škola, Základní škola a Střední škola, s.r.o. https://burzaskol.zkola.cz/skola/orbis-stredni-skola-s-r-o/
273 Střední škola oděvní a služeb Vizovice https://burzaskol.zkola.cz/skola/stredni-skola-odevni-a-sluzeb-vizovice/
275 Střední škola pedagogická a sociální Zlín, s. r. o. https://burzaskol.zkola.cz/skola/stredni-skola-pedagogicka-a-socialni-zlin-s-r-o/
277 Střední škola podnikatelská a Vyšší odborná škola, s.r.o. https://burzaskol.zkola.cz/skola/stredni-skola-podnikatelska-a-vyssi-odborna-skola-s-r-o/
279 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Zlín https://burzaskol.zkola.cz/skola/stredni-zdravotnicka-skola-a-vyssi-odborna-skola-zdravotnicka-zlin/
1034 Střední škola hotelová a služeb Kroměříž https://burzaskol.zkola.cz/skola/stredni-skola-hotelova-a-sluzeb-kromeriz/
1134 Střední odborná škola sv. Jana Boska https://burzaskol.zkola.cz/skola/stredni-odborna-skola-sv-jana-boska/
1180 Střední průmyslová škola a Obchodní akademie Uherský Brod https://burzaskol.zkola.cz/skola/stredni-prumyslova-skola-a-obchodni-akademie-uhersky-brod/
2040 Academic School, Mateřská škola, základní škola a střední škola, s.r.o https://burzaskol.zkola.cz/skola/academic-school-materska-skola-a-zakladni-skola-s-r-o/
191 Soukromé gymnázium, střední odborná škola a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, s.r.o. https://burzaskol.zkola.cz/skola/soukrome-gymnazium-stredni-odborna-skola-a-jazykova-skola-s-pravem-statni-jazykove-zkousky-s-r-o/
2460 Zlínská soukromá vyšší odborná škola umění, o.p.s. https://burzaskol.zkola.cz/skola/zlinska-soukroma-vyssi-odborna-skola-umeni-o-p-s/
2486 Jazyková škola David Samec https://burzaskol.zkola.cz/skola/jazykova-skola-david-samec/
2495 E-LINGUA Profi s.r.o. https://burzaskol.zkola.cz/skola/e-lingua-profi-s-r-o/
2502 Jazyková škola Athena, s.r.o. https://burzaskol.zkola.cz/skola/jazykova-skola-athena-s-r-o/
2652 Lingua Centrum jazyková škola https://burzaskol.zkola.cz/skola/lingua-centrum-jazykova-skola/
2655 Kiaora - Jazykové Centrum s.r.o. https://burzaskol.zkola.cz/skola/kiaora-jazykove-centrum-s-r-o/
2654 MAXIMUM, jazyková agentura s.r.o. https://burzaskol.zkola.cz/skola/maximum-jazykova-agentura-s-r-o/
2653 EdCentre School s.r.o. https://burzaskol.zkola.cz/skola/edcentre-school-s-r-o/