Jak editovat školu, obory a dny otevřených dveří

Jak editovat školu, obory a dny otevřených dveří

Editace školy

 • V dashboard v levé části obrazovky zvolte Upravit školu a dále lze upravovat všechna nabízená pole. Pozor u pole PSČ – je nutné vypsat obecné PSČ města, jinak se nezobrazí mapa se sídlem školy. Web vložte ve formátu https://www.
 • Fotografie školy – vložte pouze fotografii školy nikoliv logo! Tato fotka se bude zobrazovat v horním banneru stránky školy a všech oborů školy. Zvolte Vybrat soubor a vyberte fotku z Vašeho počítače. Fotka musí mít rozměr kolem 1200×800 pixelů. Výměna fotografie probíhá stejným způsobem. Původní fotografie se nahráním nové přepíše.
 • Galerie školy – doporučujeme, mít předem připravenou složku ve Vašem počítači s vybranými fotografiemi ze života školy, práce v dílnách, počítačových učebnách, fotku ze sportovních aktivit a podobně.
 • Počet fotografií je doporučen v násobcích čtyř. Galerie fotek se zobrazuje na stránce školy dole pod všemi obory školy.
 • Fotky vložíte přes Zvolit soubory, systém Vás odkáže do složek ve Vašem počítači. Vyberte všechny fotografie najednou (proto jste si předem vytvořili složku se všemi fotkami). Soubory se nahrají do systému a jsou viditelné až po publikování. Výměna fotografií probíhá stejným způsobem. Vyberete najednou všechny předem připravené soubory a tyto soubory přehrají ty stávající. Jiný postup není možný.
 • Popisek – toto pole bude vždy obsahovat tyto nadpisy: Úvodní slovo ředitele, Připravenost absolventů, Nabídka dalších služeb, Ostatní informace a Školné. Tyto nadpisy budou vždy formátovány Nadpis2 (h2), ostatní text bude upraven formátem Odstavec. V případě vložení již předpřipraveného textu, je nutné vkládat text prostý jakéhokoliv formátu.
 • Vkládání hypertextového odkazu – vkládá se přes ikonu Sponky – Vložit/upravit odkaz, vložíte text do řádku pro url adresu a kliknete vedle řádku na zpětnou šipku Použít. Vedle zpětné šipky je ozubené kolečko Možnosti nastavení odkazu, kde upravíte zobrazovaný text, rovněž zde lze vložit url adresu a zatrhnete políčko Otevřít odkaz na nové záložce. Potvrdíte tlačítkem Aktualizovat.

Úprava oboru školy

 • Pokud se zobrazuje obor, který chcete upravit, potvrďte nabídku Upravit, v případě že obor nevidíte, klikněte na Zobrazit obory a následně Upravit. Po otevření oboru můžete upravovat informace a udržovat tak obsah aktuální.
 • Název zaměření ŠVP – vždy uvádějte název oboru dle Vašeho ŠVP. V případě, že ŠVP má stejný název jako daný obor dle RVP, necháte název totožný. Např. RVP – Prodavač – ŠVP – Florista, do Název zaměření ŠVP zapíšete Florista.
 • Obrázek – vyberte z nabízených možností. Výběr oboru – vyberte z nabídky obor s kódem.
 • Ukončení studia – vyberte z nabídky. Stipendia – pokud má obor stipendium, přepněte tlačítko na Ano. Přijímaných – vepište číslo. Období oboru – vepište školní rok (2020/2021). Délka studia – vepište jen číslo. Školné – napište buď Ne nebo uveďte částku/měsíc případně částku/rok. Forma studia – vyberte z nabídky.
 • Popisek – toto pole bude vždy obsahovat tyto nadpisy: Popis, Podmínky přijetí, Učební plány, Profil absolventa, Spolupráce se sociálními projekty a případně Úspěch školy v tomto oboru. Tyto nadpisy jsou pro všechny školy stejné, prosíme, neměňte je, jen takto zachováme pro uživatele jednotnost celého portálu. Rovněž jejich formátování je již přednastaveno na Nadpis3 (h3). Ostatní text nastavte vždy na formát Odstavec.
 •  V případě vkládání již předpřipraveného textu (nejčastěji z Vašich školních webových stránek) je nutné tento text očistit ve Wordu od všech formátů a vkládat jej jako prostý text.
 • Vkládání hypertextového odkazu – vkládá se přes ikonu Sponky – Vložit/upravit odkaz, vložíte text do řádku pro url adresu a kliknete vedle řádku na zpětnou šipku Použít. Vedle zpětné šipky je ozubené kolečko Možnosti nastavení odkazu, kde upravíte zobrazovaný text, rovněž zde lze vložit url adresu a zatrhnete políčko Otevřít odkaz na nové záložce. Potvrdíte tlačítkem Aktualizovat.
 • Po provedení všech úprav, potvrdíte na konci stránky tlačítko Aktualizovat.

Smazání oboru školy

 • U každého oboru je nabídka Upravit nebo Smazat. V případě, že obor nebudete již dále nabízet, je možné obor smazat.
 • Pozor, tento krok je nevratný.

Vytvoření oboru školy

 • Pokud chcete vytvořit nový obor, vyberte ve Vašem dashboard z nabídky v levém sloupci Přidat nový obor.
 • Dále pokračujte dle bodu A tohoto návodu.

Dny otevřených dveří

 • V dashboard v levé části otevřete nabídku Přidat nový den otevřených dveří.
 • Vyplňte název Vaší školy a datum konání, potvrďte tlačítkem Vytvořit.
 • V případě, že máte již dny otevřených dveří vytvořeny, zvolte Zobrazit dny otevřených dveří a Upravit (případně Smazat).
 • V případě, že již uplyne datum konání dne otevřených dveří, tento den zmizí z portálu Burza škol z Kalendáře dnů otevřených dveří. Ve Vašem dashboard tento den zůstává, jen není zobrazen na portálu.

V případě jakýchkoliv nejasností nebo problémů se obraťte na technickou podporu:
Radka Dohnalová, 736 619 676, dohnalova@spsotrokovice.cz